Thông tin chi tiết:
Trần Xuân Giảng
Họ và tên Trần Xuân Giảng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Quản lý giáo dục
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Trang chủ
Tin tức
Tin đọc nhiều