Thông tin chi tiết:
Mai Thị Thanh Hoa
Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa Mai Thị Thanh Hoa
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Trang chủ
Tin tức
Tin đọc nhiều