Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thanh Hà
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Nhạc Họa Trần Thị Thanh Hà
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Trang chủ
Tin tức
Tin đọc nhiều