A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19 trong trường học ( sửa đổi, bổ sung )

   Thực hiện Công văn số 159/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chuyển Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (tài liệu gửi kèm); đăng tải Sổ tay lên website của nhà trường, nhằm giúp cho học sinh có nguồn tài liệu tham khảo. Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các nội dung trong Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 vào các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, các hoạt động Đội.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan