A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

 

       

        

          Thực hiện Công văn số 2183/SGDĐT-TrHTX ngày 31/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030”, Phòng GDĐT thành phố Đồng Hới yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, triển khai rộng rãi tài liệu xây dựng xã hội học tập (Tài liệu được gửi kèm Công văn này) tại đơn vị mình theo các hình thức phù hợp (hội nghị, hội thảo, đăng tải lên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị).

2. Các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường

- Tổ chức các lớp chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng xã hội học tập cho người dân; lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền khác của địa phương.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã (phường) phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập và đề xuất danh sách các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” để Phòng GDĐT tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố và các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường kịp thời triển khai thực hiện./.

 

 
  
 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan